Trängselskatt Stockholm

kronor


Observera att den angivna avgiften ovanför endast gäller för trafik inom Stockholms innerstad och inkluderar inte Essingeleden. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella felaktigheter eller avvikelser i den presenterade informationen på denna webbplats för trängselskatt Stockholm. För fullständig information hänvisar vi till Transportstyrelsens officiella källor, se specifika priser och dagar för trängselskatt.

Trängselskatt Stockholm

Trängselskatt Stockholm, ibland även kallad trängselavgift eller tullavgift, är en avgift som tas ut för fordon som kör in i och ut ur centrala Stockholm och Göteborg. Syftet med denna avgift är att minska trafikstockningarna i städerna, förbättra luftkvaliteten och generera intäkter för infrastrukturprojekt.

Kameror och display ovanför väg där det tas ut trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt Stockholms innerstad

Tabell med tider och belopp för trängselskatt i Stockholms innerstad.

Tider Skatt för högsäsong i kronor Skatt för lågsäsong i kronor
6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 30 25
7:00–8:29 45 35
8:30–8:59 30 25
9:00–9:29 20 15
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 20 15
15:30–15:59 30 25
16:00–17:29 45 35
17:30–17:59 30 25
18:00–18:29 20 15

Trängselskatt Essingeleden

Om du färdas på Essingeleden E4 och passerar områdena Fredhäll och Kristineberg, kommer du att debiteras för en (1) ny passage på Essingeleden. Samma regel gäller om du kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Tider Skatt för högsäsong i kronor Skatt för lågsäsong i kronor
6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 27 22
7:00–8:29 40 30
8:30–8:59 27 22
9:00–9:29 20 15
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 20 15
15:30–15:59 27 22
16:00–17:29 40 30
17:30–17:59 27 22
18:00–18:29 20 15

Lågsäsong och Högsäsong

Trängselskatten i Stockholm varierar beroende på tidpunkten på året. Det finns två huvudsakliga perioder att vara medveten om: lågsäsong och högsäsong.

Högsäsong

Högsäsongen sträcker sig över två perioder under året. Den första perioden börjar den 1 mars och fortsätter fram till dagen före Midsommarafton. Den andra perioden av högsäsongen börjar den 15 augusti och varar fram till den 30 november. Under dessa perioder är avgiften generellt högre. Till exempel, under högsäsongen kan avgiften vara så hög som 45 kr under rusningstid, jämfört med 35 kr under lågsäsong.

Lågsäsong

Lågsäsongen omfattar resten av året, det vill säga perioden efter Midsommarafton fram till den 14 augusti, samt hela december, januari och februari. Under lågsäsongen är trängselskatten generellt lägre. Till exempel, under rusningstid är avgiften 35 kr, jämfört med 45 kr under högsäsong.

Det är viktigt att notera att dessa avgifter kan variera beroende på specifika tider på dagen, och det finns perioder under dygnet då ingen skatt tas ut alls, oavsett om det är låg- eller högsäsong.

Trängselskatt i Stockholm: Tider och Belopp

Beloppet för trängselskatt Stockholm varierar beroende på tid på dagen och årets dag. Under högsäsong, som sträcker sig från 1 mars till dagen före midsommarafton och från 15 augusti till 30 november, kan det högsta beloppet per dag och fordon uppgå till 135 kronor. Under lågsäsong, som är resten av året, är det högsta beloppet 105 kronor. För mer detaljerad information, besök Transportstyrelsens webbplats.

Trängselskatt i Juli

På sommaren under juli månad tas ingen avgift i Stockholm, med undantag för de fem första vardagarna i månaden. Eftersom under juli så blir trafiken glesare och därav så stängs också betalstationerna av.

Betala Trängselskatt i Stockholm

Det finns flera sätt att betala trängselskatten i Stockholm. Du kan betala den online, via autogiro, eller genom att betala en faktura som skickas till fordonets ägare. Mer information om betalningsalternativ, finns hos Transportstyrelsen.

Bild på vägmärke som upplyser om trängselskatt

Trängselskatt i Göteborg

Även om denna guide fokuserar på Stockholm, är det värt att notera att trängselskatt också tas ut i Göteborg. Se mer information om skatten i Göteborg.

Under 2023 och 2024 kommer de 42 betalstationerna i Göteborg bytas ut mot nya kamerasystem. Det nya systemet innebär att fordonen kan kontrolleras oavsett väder, vilket har varit lite problematiskt tidigare med nuvarande system.

Kort historik

Trängselskatten i Stockholm infördes först som en försöksverksamhet mellan januari och juli 2006. Efter en folkomröstning och godkännande från riksdagen blev trängselskatten permanent i augusti 2007. Göteborg införde trängselskatt i januari 2013.

Vanliga Frågor

hej@trangselskatt.nu